contributie

 Gymnastiek, conditietraining en streetdance.

 Vanaf 1 augustus 2015 nieuwe contributie prijzen!

Jeugdleden t/m 15 jaar           € 8,00 per maand.

Combinatieles ( 2 lesuren)     € 15,00 per maand

Leden vanaf 16 jaar                € 9,00 per maand

keurgymnastiek                      € 18,00 per maand

inschrijfgeld                            € 1,50 eenmalig

 

Opzeggen: Alleen schriftelijk aan de ledenadministratie.

MIranda Pieters / Mercurius 40 / 1785AH / Den Helder

De opzegtermijn is een maand.

U kunt maandelijks opzeggen.

Gironummer: NL79 INGB 0000 085025 t.n.v. penningmeester “Pro Patria"