contributie

contributie

 Gymnastiek, trampoline springen en conditietraining

 

Jeugdleden t/m 15 jaar           € 8,00 per maand.

2 lesuren                                 € 15,00 per maand

Leden vanaf 16 jaar                € 9,00 per maand

keurgymnastiek                      € 18,00 per maand

inschrijfgeld                            € 1,50 eenmalig

 

Opzeggen: per email of schriftelijk

Miranda Pieters / Mercurius 40 / 1785AH / Den Helder

pietersmiranda@hotmail.com

De opzegtermijn is een maand.

Gironummer: NL79 INGB 0000 085025 t.n.v. penningmeester “Pro Patria”