Nieuws

Beste ouders/verzorgers,

De lessen van Pro Patria mogen eindelijk weer van start in de gymzaal aan de Lombokstraat.

U begrijpt dat er een aantal afspraken en regels zijn waaraan we ons moeten houden om de lessen veilig te laten verlopen.

Graag uw aandacht voor de volgende maatregelen:

· Er mogen geen ouders en of verzorgers in de gymzaal.

· Het zou fijn zijn als uw kind al omgekleed naar de gymzaal komt.

· Uw kind komt niet te vroeg naar de gymles, 5 minuten van tevoren is voldoende.

· Wanneer uw kind last heeft van neusverkoudheid / hoesten / niezen en of verhoging heeft houdt u uw kind thuis.

· Bij de entree van de gymzaal staat een desinfectiezuil om de handen te reinigen.

· Gymschoenen, turnschoentjes zijn verplicht.

· Wanneer u uw kind komt ophalen wacht u buiten, met in achtneming van 1.5 meter afstand.

Donderdag turnlessen:

· De eerste les begint op donderdag 20 augustus.

· Om de wisseling tussen de lessen soepel en veilig te laten verlopen worden de lessen met 5 minuten ingekort.

· De eerste les start om 18.00 tot 18.55 uur, de kinderen gebruiken de kleedkamer op de begane grond.

· De tweede les start om 19.05 uur tot 20.00 uur.

· De kinderen van de tweede les gaan pas naar binnen als de kinderen van de eerste les vertrokken zijn.

· De kinderen van de tweede les gebruiken de bovenste kleedkamer.

Voor vragen en of opmerkingen kunt u mailen of bellen.

Vriendelijke groeten,

Miranda Pieters

0610051360